โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท

08-1396-2649, 0-7535-8353-4
pramotthong@gmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท - รักษาสัตว์พิเศษ นครศรีธรรมราช

  รักษาสัตว์พิเศษ นครศรีธรรมราช

 • โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท - ตรวจสุขภาพสัตว์ นครศรีธรรมราช

  ตรวจสุขภาพสัตว์ นครศรีธรรมราช

 • โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท - รักษาสัตว์ นครศรีธรรมราช

  รักษาสัตว์ นครศรีธรรมราช

 • โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท - ทำหมันสัตว์ นครศรีธรรมราช

  ทำหมันสัตว์ นครศรีธรรมราช

 • โรงพยาบาลสัตว์หมอปราโมท - ขูดหินปูนสัตว์ นครศรีธรรมราช

  ขูดหินปูนสัตว์ นครศรีธรรมราช

 • รักษาสัตว์พิเศษ นครศรีธรรมราช

  บริการตรวจรักษาสัตว์พิเศษ อาทิ กระต่าย หนู นก และสัตว์ป่า เช่น ไก่ป่า เก้ง ลิง ชะนี คลินิกตั้งอยู่ที่ ต.ท่าวัง นครศรีธรรมราช  ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงด้วยสัตวแพทย์ปริญญา และเครื่องมือที่ทันสมัย

  หมวดหมู่ : โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์

 • ตรวจสุขภาพสัตว์ นครศรีธรรมราช

  ตรวจสุขภาพสัตว์ ตรวจเลือด วิเคราะห์เลือด ไขมันในเลือด เม็ดเลือด  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทั่วไปผ่าตัดเนื้องอกสุนัข ผ่าตัดมดลูกสุนัข ศัลยกรรมกระดูก เอ็กซ์เรย์-แล็ป เอกซเรย์เลเซอร์ อัลตร้าซาวด์ตรวจวิเคราะห์โรคและอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย ต.ท่าวัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

  หมวดหมู่ : โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์

 • รักษาสัตว์ นครศรีธรรมราช

  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทั่วไป ผ่าตัดเนื้องอกสุนัข ผ่าตัดมดลูกสุนัข ศัลยกรรมกระดูก เอ็กซ์เรย์-แล็ป เอกซเรย์ตรวจวิเคราะห์โรคและอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย รักษาโรคผิวหนัง กำจัดเห็บหมัด ไรในหู ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด วิเคราะห์เลือด ไขมันในเลือด เม็ดเลือด ขูดหินปูน ติดตั้งไมโครชิพ ทำหมัน สุน...

  หมวดหมู่ : โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์

 • ทำหมันสัตว์ นครศรีธรรมราช

  รับทำหมันสัตว์เลี้ยง พร้อมดูแลพักฟื้นหลังทำหมัน  บริการติดตั้งไมโครชิพ ติดตามตัวสัตว์เลี้ยง รับฝากเลื้ยงสัตว์ และรับฝากสัตว์ป่วย บริการ อาบน้ำ ตัดแต่งขน สุนัข แมว นครศรีธรรมราช

  หมวดหมู่ : โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์

 • ขูดหินปูนสัตว์ นครศรีธรรมราช

  ขูดหินปูน ติดตั้งไมโครชิพ ทำหมัน สุนัข แมว รับฝากเลื้ยงสัตว์ และรับฝากสัตว์ป่วย บริการ อาบน้ำ ตัดแต่งขน สุนัข แมว นครศรีธรรมราช ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทั่วไป ผ่าตัดเนื้องอกสุนัข ผ่าตัดมดลูกสุนัข ศัลยกรรมกระดูก เอ็กซ์เรย์-แล็ป เอกซเรย์ตรวจวิเคราะห์โรคและอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย ร...

  หมวดหมู่ : โรงพยาบาลและคลินิกสัตวแพทย์